معرفی شرکت مهندسی دنیای تهویه شبنم

شرکت مهندسی دنیای تهویه شبنم (مسئولیت محدود) از همکاری یک گروه توانمند مهندسی تهویه مطبوع و یک شبکه گسترده خدمات پس از فروش محصولات تهویه مطبوع تشکیل شده است که کلیه فعالیتهای مربوط به این صنعت را از طراحی تا خدمات پس از فروش انجام می دهد. 

نگاهی به گذشته: 

در سال 1359 گروهی از متخصصین شرکت های پارس توشیبا موسسه ای را به نام خدمات فنی پارس سرما پایه گذاری کردند که در امور خدمات پس از فروش لوازم خانگی فعالیت می کرد. استفادۀ روزافزون از دستگاههای تهویه مطبوع خانگی، موسوم به کولرگازی پنجره ای ودرپی آن ورود کولرهای گازی دو تکه (Split Air Conditioner ) مصرف کنندگان را با انتخاب جدیدی آشنا ساخت. فرهنگ استفاده از کولرهای گازی دو تکه از سال 1378 به شدت روبه رشد گذاشت به نحوی که در سال 1380 آمار واردات این نوع محصولات از مرز50٫000 دستگاه در سال فراتر رفت. در همین سال نخستین محصولات تهویه مطبوع تجاریCommercial Air Conditioning (CAC)  به بازار ایران معرفی شد. از آنجا که معرفی، فروش و نصب سامانه های تهویه مطبوع CAC نیازمند بکارگیری دانش مهندسی تهویه مطبوع است، مدیریت موسسه با بکارگیری و کمک از متخصصین این صنعت پایه های تشکیل شرکتی را بنیاد نهاد که امروز بنام شرکت مهندسی دنیای تهویه شبنم شناخته می شود.  

موضوع و دامنه فعالیت: 

تمرکز فعالیت های شرکت مهندسی دنیای تهویه شبنم بر بازاریابی، فروش، مهندسی و خدمات پس از فروش سامانه های تهویه مطبوع CAC قرار دارد. خدمات مشاوره، طراحی و سفارش ساخت سامانه های تهویه مطبوع مورد نیاز مشتریان از فعالیت های جنبی شرکت است.